Art in all of us


AIA is een vzw met vestigingen in Brussel en New York
AiA beoogt een grotere culturele uitwisseling en verdraagzaamheid binnen de 192 leden van de Verenigde Naties dankzij artistieke en creatieve activiteiten
Uitwerking van de tentoonstelling En als we nu onze cultuur eens zouden uitwisselen ?
Haalbaarheidsstudie + Concept + Uitwerking + Uitbating van de tentoonstelling
Doelpubliek : De grote massa en de scholen