Impact Cooremans


Impact COOREMANS is een studiecentrum dat instaat voor onderzoek en opleiding in economische vakken, ten dienste van kaderleden en jong afgestudeerden.Communicatiestrategie + zichtbaarheid + naambekendheid + mediacampagnes